NNADIONALE

BELANGRIKE KONTAK NOMMERS:


VEILING KONTAK NOMMERS:

Harry Engelbrecht

082 883 5010

Stoetnavrae

Schalk van Rheede van Oudtshoorn

082 376 2699

Mede-Eienaar

Louis van Rheede van Oudtshoorn

082 780 5324

Mede-Eienaar