NNADIONALE

TERME:

  • Banktjeks word aanvaar
  • 1% Hanteeringsfooi sal verhaal word op kontant
  • Elektroniese oorplasingsfasaliteite is beskikbaar op veiling
  • ‘n Afskrif van die koper se ID dokument tesame met ‘n afskrif van bewys van fiesiese adres moet beskikbaar wees by die registrasieproses.
  • Alle goedere word met ‘n reserweprys verkoop en ‘n reg bestaan om te bie deur of namens die eienaar of afslaers tensy ander aangedui.
  • Die regulasies van die Wet of Verbruikersbeskerming, 2008 is beskikbaar by: http://www.gov.za/documents/download.php?f=145414.
  • Besigtig die veilingreels by www.bkb.co.za.


AFSLAERS:

Posbus 1029

Ermelo, 2305

Tel: 017 8112027

Faks: 017 8197090

Epos: info@bkbvanwyk.co.za

Web: www.bkb.co.za

Reg no: 1960/00547/07